MENU
Aula_close Layer 1

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik

Der nydes ikke alkohol i de respektive afdelinger.

Det er ved særlige lejligheder en del af kulturen, at der nydes et glas vin eller øl. Disse særlige lejligheder kan eksempelvis være:

  • Sommerfest, julefest, Åbent Hus, dimission og lignende arrangementer
  • Jubilæer
  • Afsked med kollega
  • Koloni og hytteture, hvor man nyder en øl eller et glas vin, når børnene er lagt i seng

Hvis det observeres, at en kollega har et alkohol/rusmiddel problem er det ledelsens ansvar at gribe ind med råd, vejledning og hjælp - dog er alle der observerer en kollega med et problem forpligtet til at meddele ledelsen dette.

Det er af afgørende betydning at medarbejderen får et tilbud om hjælp og stillet krav om forandring. Tilbuddet kan medarbejderen vælge at sige nej til, men kravet om forandring kan ikke afslås.

Alle voksne arbejder for at forebygge, at der opstår situationer blandt børn, forældre og personale, der giver anledning til problemer.

Det er vores holdning, at alkohol ikke bør indgå i børnenes fælles samvær.

Børn under 15 år bør ifølge Sundhedsstyrelsen ikke drikke alkohol.

Vi tilstræber en kultur, hvor fællesskab og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af alkohol.

Alkohol ved afhentning af børn i Universet

  • Det accepteres ikke, at børn afhentes af berusede personer
  • Skulle det alligevel forekomme, vil personen blive konfronteret med det
  • Personalet skal så vidt muligt hindre den berusende i at køre bil
  • Sikre sig, at der er andre i hjemmet til at tage sig af barnet
  • Arrangere anden transport
  • Kontakte politiet, hvis den berusede alligevel kører

Universet er naturligvis underlagt lovgivning på området samt kommunens egne regler vedrørende alkohol

Vedtaget af Fællesbestyrelsen Marts 2018