MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for fritagelse fra undervisningen

Generelt

For at sikre kontinuitet samt god trivsel og læring i undervisningen for såvel den enkelte elev som for fællesskabet, er det vigtigt at eleverne møder stabilt. Vi arbejder derfor ud fra nedenstående retningslinjer samt ud fra Børne- og unge forvaltningens procedure for bekymrende fravær.

Fravær pga. sygdom

Hvis et barn er syg, skal forældrene så snart det er muligt, give besked til klasselæreren om fraværet via Aula eller ringe til kontoret.

Ved længerevarende fravær skal det vurderes, om der er behov for sygeundervisning.

Klasselærerne orienterer forældrene om den enkelte elevs fravær i forbindelse med

skole-hjem samtalerne. Forældrene kan forvente at blive kontaktet af lærer eller ledelse, hvis der er tale om bekymrende fravær.

Anmodning om fri

Forældre kan anmode skolen om at deres barn får fri fra undervisningen

Hvis der er tvingende grunde til at ferien ikke kan afholdes indenfor skolens ferieplan Hvis der er særlige begivenheder og forhold i familien

Ved ønske om fri i op til to skoledage, er det klasselæreren som vurderer og tager stilling til ønsket. Ved fritagelse ud over to dage, træffes beslutning af skoleledelsen i samråd med klasselærere.

Imødekommelse af ønske om fritagelse fra undervisningen sker ud fra en vurdering af elevens behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for den enkelte og for klassen.

Ønske om fri til ferie skal gives i god tid, helst ved skoleårets start. Det er ikke muligt at få fri til f.eks. fritidsarbejde og fritidsaktiviteter. Særligt for enkelte fag

Idræt

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt, hvis forældrene beder om det. Drejer det sig om fritagelse en enkelt gang, kan tilladelse gives af klasselærer. Hvis der er tale om længerevarende fritagelse for faget, træffes beslutningen af skolens leder, evt. på baggrund af lægeattest.

Fritagelse for idræt betyder ikke fravær fra undervisningen.

Det er ifølge folkeskoleloven ikke muligt at fritage et barn helt eller delvist for undervisningen i andre fag end det nævnte.

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen marts 2018