MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning

Ravsted Børneunivers er en skole, hvor eleverne, personalet, ledelsen og forældrene samarbejder for, at eleverne lære at:

 • begå sig i et fællesskab på tværs i Børneuniverset
 • tackle hverdagens udfordringer
 • tage et medansvar

Skolen skal være præget af:

 • tolerance
 • ligeværdighed
 • rummelighed
 • elevernes medbestemmelse
 • omsorg, trivsel, livsglæde

Faglighed

Ravsted Børneunivers er en skole, hvor eleverne, personale, ledelsen og forældrene arbejder for at sikre:

 • et højt fagligt niveau
 • et tidssvarende læringsmiljø
 • Varierede undervisningsformer (som tager udgangspunkt i børnenes forskellige faglige niveau)
 • et kompetent og udviklingsorienteret pædagogisk personale, der planlægger, gennemfører og evaluerer læringsprocesserne
 • tidssvarende undervisningsmidler
 • have fokus på at udvikle børnenes sociale kompetencer (bl.a. ved at acceptere hinandens forskelligheder).
 • lyst og vilje til at styrke børnenes fantasi, kreativitet og nysgerrighed og udfordre dem fagligt og motorisk igennem lege, lær og madkunstskab. (eksempelvis via højtlæsning, historier ud fra fri fantasi, tal og ordleg
 • udendørs aktiviteter, leg og fysiske udfoldelser (eks. boldspil, gymnastik, leg m.m.)

Skole-hjem-samarbejde

Ravsted Børneunivers er en skole, hvor personalet, ledelsen og forældrene arbejder for at sikre:

 • et højt informationsniveau
 • fokus på krav og gensidige forventninger

Skolen bygger derfor på åbenhed og dialog

 • tillid og gensidig respekt
 • engagerede forældre
 • forældre med medindflydelse