MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsplan

Det er vores mål,

at alle børn skal være glade for at komme i skole hver dag

Vi har ved Ravsted Børneunivers en åben og positiv samværskultur, hvor børn og voksne viser gensidig respekt og tolerance for den enkelte og for fællesskabet, og hvor den enkelte føler sig som en vigtig del af fællesskabet.

Tegn på Mobning:

Der findes ikke nogen facitliste over, hvordan børn reagerer, når de bliver mobbet. Men der findes en række af tegn, som kan tyde på, at et barn ikke trives i skolen.

 • Barnet vil ikke i skole - generelt eller på bestemte tidspunkter
 • Barnet er bange for at gå til og fra skole - plager om at blive kørt eller vælger en ulogisk skolevej  
 • Barnet kommer hjem med ødelagte ting
 • Barnet har blå mærker, skader eller skrammer
 • Barnet tager ikke jævnaldrende kammerater med hjem
 • Barnet har ingen god ven i fritiden

Handleplan ved akut mobning:

Det er vigtigt, at hjem og skole hjælpes ad med at løse eventuelle problemer. Dette kan vi gøre ved straks at kontakte hinanden, hvis vi får mistanke om, at barnet ikke trives eller der er tegn på mobning.

 • Samtale med det barn, der er blevet mobbet
 • Samtale med mobberen/mobberne enkeltvis
 • Samtale med mobberne samlet
 • Samtale med det barn, der er blevet mobbet og mobberne
 • Den øvrige del af klassen inddrages
 • Forældregruppen inddrages
 • Skolens handlingsplan følges
 • Opfølgende samtaler med det barn, der er blevet mobbet og mobberne. Personalet underrettes om børn, der har været udsat for mobning, og som derfor kræver særlig opmærksomhed.

Klasselæreren er ansvarlig for, at arbejde med den samlede klasse/gruppe om problemet.

Hvad kan forældre til den der mobber, gøre for at hjælpe til løsning af situationen:

 • Lyt til dit barns beskrivelse af situationen
 • Tag klar afstand fra opførslen” sådan må man ikke behandle andre”, men tag ikke afstand fra dit barn.
 • Prøv at komme bagom årsagen. Hvorfor sker det, og hvad tænker og føler barnet i de situationer, hvor det gør andre ked af det.
 • Gør det klar at barnet ikke er et dårligt menneske. Adskil hvem de er, fra hvad de gør
 • Kontakt dit barns lærer/pædagog

Sociale Medier:

Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.

Der er to tommelfingerregler:

 • Hvis man ikke ville sige det i virkeligheden, så skal man heller ikke skrive det på de sociale medier.
 • Man skal ikke skrive negative ting til eller om hinanden.

Mange børn bliver kede af det, hvis deres billeder ikke bliver liket, eller hvis de ikke bliver tagget på billeder. De voksne arbejder i fællesskab med betydningen af, at blive holdt ude af fællesskabet på de sociale medier og i onlinespil, og om betydningen af likes og negative beskeder.

Forældreråd for at undgå mobning:

 • Ved Ravsted Børneunivers har vi en åben samværskultur – hvor vi rummer forskellighed – vi har en positiv og god omgangstone som naturligt smitter af på børnene.
 • Ved Ravsted Børneunivers taler de voksne med børnene om, at alle har brug for nogen at lege med og være sammen med.
 • De voksne viser i ord og handling at forskellighed er en styrke
 • HUSK DET ER SEJT AT SIGE NEJ TIL MOBNING – Støt dit barn i at turde sige fra.
 • Ved Ravsted Børneunivers bakker vi op omkring børnefødselsdage og børnene kommer så vidt det er muligt.

 

Mobning skyldes ikke onde børn.

Gode links:

http://www.dkr.dk/it/digital-mobning/

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/

https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-gode-raad-ved-dit-barn-hvordan-det-skal- opfoere-sig-paa-sociale-medier

http://www.dr.dk/mobbefriskole (klik på ”forældre og børn”) http://www.boerneraadet.dk/ (klik ”tema”, klik ”mobning) http://www.bornsvilkar.dk/

Dokumenter