MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole indskoling

Udeskole for 0.-3. klasse

Ravsted Hus

Både på de mindste og største klassetrin foregår udeskolen mest på Ravsted Hus – til dels fordi vi gerne vil give børnene et godt kendskab til dette område, og til dels fordi mange endnu ikke er klar til at bevæge sig ud i trafikken på cykel.

Én gang om året lejer vi en bus og tager på en større udflugt.

Aktiviteter

Vi går lange og korte ture rundt til de mange fine steder i området, og lærer børnene om at være i naturen: At holde sig varm, tør og mæt, værne om planter og dyr, og altid rydde op efter sig! Eleverne tænder bål, laver mad, og lærer at bruge redskaber som kniv og økse. I skolehaverne dyrker vi frugt og grønsager, som vi høster og spiser.

Fag

Rent fagligt kan vi f.eks. arbejde med:

Dansk: At fortælle og beskrive, og gengive hvad man har lært. Geografi: Danmarks geografi og landskab.

Natur og teknik: At bestemme træer, urter, dyr, insekter, fisk osv.

Matematik: At tælle og sortere grønsager og frugt fra haven, eller skrive tal op på fliser og lave matematik med kroppen.

Billedkunst: At tegne planter og dyr.

Idræt: Spil og lege, cykling og gåture – og i almindelighed at bruge sin krop i naturen, og opleve at det godt må være hårdt!

Inde og ude

Der er ikke længere helt så stort fokus på at være udendørs. Vi begynder at inddrage faglokaler, samt besøg på indendørs lokaliteter. Undervisningen skal foregå der hvor den foregår bedst, og rammerne skal udnyttes bedst muligt. Det er en vekselvirkning mellem sted, emne og metode – med udgangspunkt i emnet kan man vælge det bedste sted til undervisningen, og med udgangspunkt i stedet kan man vælge den bedste metode til undervisningen.