MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitik

Mobilpolitik

Ved Ravsted Børneunivers vil vi i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som nødvendige og naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag.

Vi ønsker at fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver.

Samtidig er vi bevidste om, at mobiltelefonen ikke må blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling og trivsel. Mobiltelefonen må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.

På denne baggrund er der vedtaget et tydeligt regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets m.v.

Regler for anvendelsen af mobiltelefoner

For alle elever gælder:

Mobiltelefoner, iPads og lignende medbringes på eget ansvar. Skolen er ikke erstatningspligtig, hvis medbragte mobiltelefoner går i stykker eller bortkommer i skole- og SFO-tid.

Indskoling + SFO

Som udgangspunkt anbefaler skolen, at eleverne ikke har mobiltelefon med i skole/SFO. Det er naturligvis forældrene, der må vurdere, om denne anbefaling følges, eller forældrene af forskellige årsager finder det hensigtsmæssigt, at barnet medbringer mobiltelefon i skole/SFO. Eventuelt medbragte mobiltelefoner skal være slukkede og være i skoletasken – fra barnet møder, og til barnet får fri fra skole/SFO.

Mellemtrin – 4. – 6. klasse

Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt. Hver klasse har deres mobil i Chromebookskab. Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse – i slukket tilstand – og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Mobiltelefoner kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det. Dette sker kun efter lærernes anvisninger.

Vi henviser til Børneuniversets Trivselsplan:

Uddrag herunder:

Sociale Medier:

Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.

Der er to tommelfingerregler:

  • Hvis man ikke ville sige det i virkeligheden, så skal man heller ikke skrive det på de sociale medier.
  • Man skal ikke skrive negative ting til eller om hinanden.

Mange børn bliver kede af det, hvis deres billeder ikke bliver liket, eller hvis de ikke bliver tagget på billeder. De voksne arbejder i fællesskab med betydningen af, at blive holdt ude af fællesskabet på de sociale medier og i onlinespil, og om betydningen af likes og negative beskeder.

Gode links: http://www.dkr.dk/it/digital-mobning/

https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/digitalt/gode-rad-mod-digital-mobning

https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-gode-raad-ved-dit-barn-hvordan-det-skal-opfoere-sig- paa-sociale-medier

Vedtaget i Fællesbestyrelsen

den 12. august 2019