MENU
Aula_close Layer 1

Udeskolen

Om udeskolen

Ved Ravsted Børneunivers har alle elever udeundervisning én dag om ugen. Klasserne samles i to hold: 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. For de ældste klasser tager undervisningen form af en Udeskole/projektdag. Det varierer fra år til år hvilke fag der indgår i udeskolen.

Udeskole er udeskole

Når undervisningen flyttes udenfor, flytter fagene med, og fagligheden forbliver i højsædet. Men udeskolen indbyder til en mere problemløsningsorienteret undervisning, hvor eleverne må analysere, afprøve hypoteser, undersøge, sammenligne og sammenfatte. Dette stimulerer udviklingen af sprogprocesser, og skaber betingelserne for både intuitiv og refleksiv læring. Når eleverne oplever det de lærer, får de lettere ved at huske det – også inden for boglige færdigheder som stavning og matematik. Større bevidsthed om hvordan de lærer forbereder dem til komplekse udfordringer i uddannelser og på arbejdsmarkedet.

Socialitet og plads til forskellighed

Udeskolen giver gode betingelser for gruppearbejde, og bidrager positivt til den sociale udvikling, både i klassen og klasserne imellem - også fordi der bliver mere plads til forskellige styrker og forcer hos eleverne. Opgaverne i udeskolen kan løses på mange forskellige planer, og alt efter evner og interesser kan eleverne grave dybere i forskellige aspekter af emnet.

Sundhed og kontakt med naturen

I en tid hvor børnekulturen, ligesom resten af samfundet, bliver mere og mere stillesiddende og indendørs, trækker udeskolen i den modsatte retning: Eleverne rører sig dobbelt så meget som på en normal skoledag, og oplever den kontakt med naturen som tidligere generationers børn fik i fritiden. Når eleverne oplever naturens processer og love, stimuleres interessen for naturfag. Børnene lærer deres lokalområde bedre at kende, og kan opbygge både miljøbevidsthed og en glæde ved at være i naturen.

Ikke altid udendørs

Udeskole er dog ikke kun noget der foregår i naturen. Der kan også være tale om kulturelle oplevelser, eller undervisning ude i det danske arbejdsliv. Alle aktiviteter skal give faglig mening, og undervisningen skal foregå hvor det er relevant. Derfor bliver klasse- og faglokaler også inddraget i udeskolen, især for de ældre klasser.