MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Ravsted Børneunivers trafikpolitik

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring universet i dets åbningstid. Også på længere sigt, når børnene bliver unge og voksne trafikanter.

Handlingsplanen revideres hvert tredje år med nye mål og midler for en treårig periode.

PÅ VEJ

Ravsted Børneunivers vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker omkring universet. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i universets regi.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Transport til og fra børneuniverset

Universets holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå til universet. Det giver bedre trafikanter, og mere tryghed for alle.

Vi henstiller til at der bruges parkeringspladserne, ved aflevering og afhentning af børn. De offentlige busser skal altid have adgang til af-og pålæsning ved busskuret.

Løbende

Universets leder i samarbejde med færdselskontaktlærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig hastighed omkring universet

Vi appellerer til forældre, lærere og pædagoger om at overholde fartgrænsen omkring universet

 

-Løbende

Universets leder

På cykel eller gå-ben til universet

Vejen til børneuniverset skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører eller går på egen hånd. Husk cykelhjelmen og refleksvest!

- Hvert år holder vi jævnligt kontakt med det lokale politi og gør status på dette område.

Løbende hvert år

Færdselskontaktlærer

 

 

 

 

Universets leder/klasselæreren

 

 

Cykelhjelm og refleksvest

Vi opfordrer alle pædagoger, lærere, elever, børn og forældre til at bruge cykelhjelm og refleksvest.

- Lærere og pædagoger orienteres på fællesmøder, elever og børn i universet og forældrene på forældremøder.

- Skolen sikrer gode muligheder for opbevaring af cykelhjelmene i skoletiden.

- Løbende

Færdselskontaktlærer

 

 

Universlederen/pedel

Parkering af cykler

- Cykelskuret skal være i forsvarlig stand og med rigelig plads, så alle bruger dem.

Klasselærerne og pædagoger orienterer.

- Løbende

Pedel

 

Klasselærere

Skolepatrulje, praktisk organisering

- Hver morgen skal der være 2 SP’er på vagt ved Ravsted skolegade/Nørregade,  

- SP-instruktøren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere.

- Repræsentanter for skolepatruljen besøger børnehaveklasserne og børnehaven og fortæller om SP-arbejdet.

 – Løbende

SP-instruktør

(færdselskontaktlæreren)

Skolepatrulje, opbakning

Børn, lærere, forældre, pædagoger og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

 

- Løbende

SP-instruktør

 

 

 

På cykeltur og gå tur

 

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører eller går hvis man er på tur som en stor gruppe.

Børnene orienteres om at alle har ansvar for sig selv og hinanden.

Lærerne eller pædagoger medbringer en mobiltelefon.   

- Før udflugter

Klasselærere og pædagoger

Cykellygter i den mørke tid

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder

- Løbende

Færdselskontaktlærer i samarbejde med klasselærere og politi.

Med skolebus

Børnene skal have respekt for vejen, og må ikke opholde sig på denne, når de venter på bussen.

- Pædagoger og klasselærer fortæller, hvor og hvordan børnene skal vente på skolebussen – og hvordan de skal opføre sig, når de kører med bussen. Børnene skal høre efter hvad buschaufføren siger.

- Løbende

Klasselærere og pædagoger

UNDERVISNING

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Færdselsundervisning for universet

 

 

Der vil løbende blive undervist i de forskellige aldersgrupper om færdsel og trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enkelte klasselærer og pædagoger, i samarbejde med færdselskontaktlæreren.

Materialer til færdselsundervisning

-Færdselskontaktlæreren sikre, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere.

- Løbende

Færdselskontaktlæreren

ROLLEMODELLER

Vi vil arbejde for, at lærere, pædagoger og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Universets ansatte:

- sikker kørsel

- cykelhjelm

- P-pladsen

- fodgængerfeltet

Alle Universets ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra universet (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

- Biler skal parkeres på P-pladserne.

- På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.

- Løbende

Universelederen

Forældrene:

- fart

- seler

- afsætning

- skolepatrulje

 

- På forældremøder indgår universet i en dialog om deres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’.

Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.

- Løbende

Færdselskontaktlæreren, pædagogen og den enkelte klasselærer

SAMARBEJDE: Ravsted Børneunivers mener, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om børnene og elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i relevante sammenhænge.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Forældrene 

Ravsted Børneunivers` undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

- Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.

- Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.

- Løbende ved skolestart

Klasselærere og pædagoger

Politiet

Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk introduktion til skolen.

- Kommunen/ lokalpolitiet afholder hvert år møder, hvor færdsels-kontaktlæreren deltager.

Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.

- Er der behov for revurdering af skolevejene kontakter skolens ledelse politiet og/ eller kommunens Teknik og Miljø forvaltning.

-Løbende hvert forår

Færdselskontaktlærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen

- Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens materiale om reflekser, skolestart m.m.

 

Færdselskontaktlærer