MENU
Aula_close Layer 1

Om Dagplejen

Hos Ravsted Børneunivers er ansat 6 fagligt dygtige dagplejere, hvor pasningen foregår i eget hjem. Desuden er der tilknyttet en gæstedagplejer.

Dagplejerne mødes ugentlig, så vidt det er muligt i fælles legestue, der befinder sig på skolen, hvor børnene får mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter og få oplevelser med en større gruppe af børn, Desuden har dagplejerne tæt samarbejde med børnehaven, der besøges hver fredag formiddag, hvis muligt.

Dagplejerne er unikke på hver deres måde, men hos alle er det børnenes trivsel og velvære, der kommer i første række.

Den enkelte dagplejer tilrettelægger en hverdag der tager udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Det er den samme voksne, der varetager barnets behov i løbet af dagen, hvilket er med til, at give det lille barn en tryg dag i dagpleje. 

I Dagplejen arbejdes der med sanser, stimulering, oplevelser i naturen, mad, forskellige materialer og sprog.

Dagplejerne ved Ravsted Børneunivers har deltaget i projektet ”Vi lærer sprog” der har givet flotte resultater og fantastiske materialer og redskaber der bruges i det daglige.

Der arbejdes ud fra den lovbestemte styrkede pædagogiske læreplan og der er fokus på det enkelte barns trivsel, læring og dannelse.