MENU
Aula_close Layer 1

Til kommende forældre

Når dit barn er indmeldt, tilbydes der kontaktmøde sammen med dagplejeren og den pædagogiskansvarlige.

For at skrive dit barn op til en dagplejeplads, skal du kontakte:

Ravsted Børneunivers - Tina Rasmussen tlf. 73 76 83 14 el. 29 91 21 61.

Nærmere informationer findes også på følgende link

https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/skriv-dit-barn-op-til-dagtilbud/

Barnets start

Hvis du har mulighed for det, er det en god ide at lade barnet starte med få timer de første dage. Dette kan lette overgangen til de nye omgivelser.

Hverdagen i dagplejen

Vore dagplejere har forskellige åbningstider og aktiviteter, hvorfor nedenstående tider kun er et vejledende eksempel.

  • 06.15 - 09.00 ankomst
  • 07.30 - 09.00 formiddagslur / fri leg
  • 08.30 - 09.00 frugt / brød
  • 09.00 - 10.30 diverse aktiviteter
  • 10.30 - 11.30 frokost
  • 12.00 - middagslur / ro
  • 14.30 - 15.00 frugt / brød

Herefter afhentning og leg

Ankomst og afhentning

Som udgangspunkt må dagplejeren kun udlevere barnet til forældrene. Ønsker du at andre skal kunne hente dit barn, skal du give dagplejeren besked herom. Er dit barn ikke mødt i dagplejen senest kl. 9.00 – og andet ikke er aftalt – er dagplejeren ikke forpligtet til at blive hjemme. Holder dit barn fri, beder vi dig give din dagplejer besked i så god tid som muligt.