MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole mellemtrin

Udeskole/ Projektdag for 4.-6. klasse

Projektarbejde

For skolens ældste klasser bruger vi ordet projektdag i stedet for udeskole. Det skyldes at vi på disse klassetrin ønsker at have fuldstændig handlefrihed til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med det faglige niveau, eleverne efterhånden har opnået. Samtidig ønsker vi at lære eleverne at arbejde projektorienteret.

I projektdagen kan elever og lærere fordybe sig og udforske forskellige emner gennem en kombination af læsning, gruppearbejde, tavleundervisning, kreativt udtryk, oplevelser, udflugter, informationssøgning, eksperimenter og praktiske erfaringer.

Sprogligt arbejder vi med analyse, refleksion og fremlæggelse.

Udendørs projekter kan f.eks. handle om naturpleje og landskabsarkitektur. I de store projekter kan man tage små elementer ud til at belyse bestemte faglige emner – som f.eks. at skære et stykke af et træ og bruge det som udgangspunkt for at lære at beregne areal og rumfang for en cylinder. Af og til tager vi stadig på tur i naturen, f.eks. en tur med en naturvejleder, hvor eleverne lærer om forskellige planter, giftige og spiselige svampe med mere.

Naturvidenskabsfestival

Hvert år deltager 4.-6. klasse i Naturvidenskabsfestivalen i Haderslev. Derfor er Natur og Teknik og den naturvidenskabelige arbejdsmetode en vigtig del af projektundervisningen. Triatlon hvor vi bruger friluftsbadet i Ravsted bliver sandsynligvis også en årligt tilbagevendende begivenhed.