MENU
Aula_close Layer 1

Princip lejrskoler, skolerejser, ekskursioner, udflugter og klassekasser

Ekskursioner

Ekskursioner skal ses som en del af den daglige undervisning, hvor undervisningen flyttes til anden lokalitet.

Der afsættes et beløb i budgettet til ekskursioner og lign.

Der må i den udstrækning det kan lade sig gøre, arrangeres transport af forældre i forbindelse med ekskursioner.

Lejrskoler

Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Lejrskole kan afholdes i 0.1.2.3.4.. klasse max 2 overnatninger. Skolen betaler/dækker alle udgifter (ikke kost)

Der opkræves kostpenge kr. 75,00 pr. dag.

Klassekassen kan bidrage med tilskud til aktiviteter i elevernes fritid, som ikke er undervisningsrelateret.

Skolerejser

Skolerejser er et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning. Skolerejserne skal ligge inden for folkeskolelovens formål og rammer uden at være en integreret del af undervisningen.

Skolerejser afholdes i 5.6. klasse med max. 4 overnatninger.

Skolerejsen skal finder som regel sted i  efteråret og klasserne skal rejse sammen. Der deltager 3 lærere til 2 klasser.

Skolen betaler lærernes rejse. Resten finansieres af forældrene (klassekassen) Hvis en elev ikke deltager i rejsen skal skolen arrangere alternativ undervisning.

Udflugter

Udflugter der ikke kan afholdes for skolens time- og driftsbudget, afholdes ikke i skoleregi, men kan arrangeres af forældre.

 

Vedtaget af fællesbestyrelsen Marts 2018